Login of registreer om een bestelling te plaatsen
Word Canteen-punt en nodig jouw medewerkers uit

Privacybeleid

Deze website is eigendom van Smartmat nv
Contactgegevens:
Regine Beerplein 1 bus 201
2018 Antwerpen
09 298 05 10
hello@canteen.be
BTW BE 0841.142.626

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling heb je verklaart kennis genomen te hebben van het privacybeleid en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje.

Canteen by Foodbag hecht belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Canteen by Foodbag, verantwoordelijk voor de verwerking, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Je kunt worden gevraagd om je persoonsgegevens te verstrekken bij contact met Canteen by Foodbag of een bij Canteen by Foodbag aangesloten bedrijf. Canteen by Foodbag en haar partners mogen deze persoonsgegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen je persoonsgegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. Je bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we je echter in veel gevallen geen producten of diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die je hebt.

De persoonsgegevens die worden verzameld

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website, vragen we naar jouw persoonsgegevens: naam, e-mail, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betaalmethode, kredietkaart- of bankkaartgegevens (deze zijn niet zichtbaar voor Canteen by Foodbag en worden verwerkt door Adyen). Nadien wordt de historiek van je aankopen geregistreerd.

Het gebruik van je persoonsgegevens

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer; verwerking en levering van de bestelling; versturen van mailings en andere reclame- of marketingdoeleinden (waaronder profilering); het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze producten en diensten; om verlies en fraude te voorkomen.

We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Canteen by Foodbag te verbeteren.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je steeds de gegevens wijzigen, vervolledigen of verwijderen.

Soms kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor je interactie met Canteen by Foodbag, kan je ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.

De rechtsgrond voor deze verwerking is in eerste instantie de toestemming die je  voor de verwerking van je persoonsgegevens hebt gegeven door aan te geven dat je dit privacybeleid gelezen hebt en hiermee expliciet akkoord gaat (klantenbeheer, mailings, reclame- en marketingdoeleinden), in tweede instantie de noodzaak ervan voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je betrokken bent (klantenbeheer, verwerking en levering van jouw bestelling), vervolgens de overige rechtsgronden zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.

Niet-persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonsgegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken.

We kunnen gegevens verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, UDID (Unique Device Identifier), verwijzings-URL, locatie en de tijdzone waar een dienst van Canteen by Foodbag wordt gebruikt (dit alles zonder dat een persoon kan geïdentificeerd worden), zodat we meer inzicht krijgen in consumentengedrag en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.

We kunnen ook gegevens verzamelen over activiteiten van klanten op onze website. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonsgegevens binnen het kader van dit privacybeleid.

We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop je onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet gekoppeld aan jouw IP-adres, behalve in beperkte gevallen om de kwaliteit van onze internetdiensten te waarborgen.

Als we niet-persoonsgegevens combineren met persoonsgegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonsgegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Indien we persoonsgegevens zouden ontvangen van een derde leggen wij deze derde eenzelfde privacybeleid alsof we zelf deze persoonsgegevens van je ontvingen.

Gebruik van gegevens voor direct marketing

Je kan je steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je zich steeds richten tot onze klantendienst: hello@canteen.be

Wekelijks wordt er vanuit Canteen by Foodbag een nieuwsbrief verstuurd. Je kan je steeds hiervan uitschrijven. Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail.

Doorgifte aan derden:

Canteen by Foodbag geeft de verkregen persoonsgegevens nooit door aan derden, anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst (aan onderaannemers zoals handlers, transporteurs, …) en dit privacybeleid.

Het kan voor Canteen by Foodbag noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om jouw persoonsgegevens openbaar te maken. We kunnen je gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Het gebruik van cookies en andere technologieën

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die je bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data dat je de vorige keer hebt ingevuld.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics. Via onze cookiebalk vragen wij steeds jouw toestemming hiervoor.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonsgegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonsgegevens, zullen we deze aanduidingen ook als persoonsgegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonsgegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens.

Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Canteen by Foodbag kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

Door gebruik te maken van onze website, gaat je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor nodige instellingen te kiezen, zoals hierboven beschreven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics.

Facebook

Canteen by Foodbag gebruikt het e-mailadres van haar klanten tevens voor Custom Audience targeting via Facebook. Dit is een advertising-tool waarbij een groep klanten gekoppeld wordt aan een specifieke Facebook-campagne: alleen deze klanten krijgen de campagne te zien.

Indien jij geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via onze klantendienst: hello@canteen.be

Bescherming van persoonsgegevens

Canteen by Foodbag neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Canteen by Foodbag beveiligt jouw persoonsgegevens tijdens de verzending. Als jouw persoonsgegevens worden bewaard bij Canteen by Foodbag, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

Als je berichten post op forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonsgegevens en de inhoud die je deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als je bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

Canteen by Foodbag maakt het makkelijk voor je om jouw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Toegang tot je persoonsgegevens

Wij verlenen je toegang tot andere persoonsgegevens die wij bewaren en verschaffen je hiervan een kopie op eenvoudig verzoek per mail: hello@canteen.be. Je kan zelf uiteraard deze gegevens steeds raadplegen en wijzigen door in te loggen op je account op onze website. Je mag je toegang tot deze gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden, waaronder verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of om gegevens te verwijderen als Canteen by Foodbag niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig of vexatoir zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

De inzet van ons bedrijf voor je privacy

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Canteen by Foodbag en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen.Index

Bestelling

Krijg 15 euro korting op jouw eerste bestelling!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang € 15 korting op je eerste bestelling vanaf € 75. Je ontvangt wekelijks de beste acties en lunchinspiratie in je mailbox. Je kan je hiervoor altijd uitschrijven.
Ik ga akkoord dat Canteen mijn gegevens opslaat en gebruikt om mij voor deze doeleinden te contacteren in overeenstemming met het privacybeleid.

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Met de kortingscode CANTEEN15 krijg je € 15 korting op je eerste bestelling.