Algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden werden online door jou goedgekeurd bij het aanmaken van je Canteen by Foodbag-account. Deze vind je terug op de website van Canteen by Foodbag.
www.canteen.be/algemene-voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, aanbieding en overeenkomst.

De factuur dient voldaan te zijn binnen 30 dagen met vermelding van het factuurnummer.
Indien je betaling op de vervaldag uitblijft, mag Canteen by Foodbag verwijlinteresten van € 5 bijrekenen per factuur.

Een schadevergoeding afhankelijk van het factuurbedrag is verschuldigd indien Canteen by Foodbag beroep dient te doen voor alle gerechtelijke onkosten.