Login of registreer om een bestelling te plaatsen
Word Canteen-punt en nodig jouw medewerkers uit

Algemene voorwaarden

Canteen by Foodbag is een product van Smartmat nv
Contactgegevens:
Regine Beerplein 1 bus 2017
2018 Antwerpen
09 396 42 77
hello@canteen.be
BTW BE 0841.142.626
RP Antwerpen, afdeling Antwerpen
KBO 0841.142.626

IBAN: BE81 7350 3712 5524
BIC: KREDBEBB


Vooraf aan het plaatsen van een bestelling heb je verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje.

Algemeen

Als klant bij Canteen by Foodbag kies je voor losse bestellingen of een abonnement op basis van een wekelijkse levering. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling of abonnement te wijzigen of annuleren. Dit kan tot en met woensdagochtend 10 uur.

De prijzen van de verschillende producten en extra’s staan op de website vermeld. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van Canteen by Foodbag. Je krijgt hiervan telkens een bevestiging per e-mail. Alle afbeeldingen, beschrijvingen, specificaties en advertenties van de producten op de website zijn louter ter illustratie en kunnen elementen bevatten die afwijken of niet inbegrepen zijn bij het product.

Prijzen

De prijzen van de verschillende producten en extra’s staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en leveren van de producten aan huis, tenzij anders vermeld.

Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden. Canteen by Foodbag houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

Leveringsfrequentie

Je kan kiezen tussen losse bestellingen of wekelijkse leveringen. Je hebt altijd de mogelijkheid je abonnement te wijzigen op voorwaarde dat je de opzegtermijn (4 dagen voor de levering) respecteert.

Abonnement pauzeren of annuleren

Indien je een abonnement hebt, kan je altijd je bestelling pauzeren of annuleren. Hierbij dien je rekening te houden met de opzegtermijn van 4 dagen (tot woensdag 10 uur). Heb je een losse bestelling geplaatst en reeds betaald, is het niet meer mogelijk om te annuleren.

Losse bestelling annuleren

Je kan steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 4 dagen respecteert. Contacteer hiervoor onze klantendienst.

Opzegtermijn en herroepingsrecht

Je kan steeds je bestelling of abonnement annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 4 dagen respecteert. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Levering

De levering vindt plaats op maandag of donderdag tussen 8u en 12u . Je producten worden gekoeld geleverd. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je garandeert dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren. We zullen je daarvan ook op de hoogte brengen. Vanaf dat ogenblik ben jij verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen.

Canteen by Foodbag is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Canteen by Foodbag te verhalen. Aangezien Canteen by Foodbag kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen.

Leveringsgegevens

Je kan de leveringsgegevens wijzigen via jouw account‘ tot uiterlijk 4 dagen vóór de volgende levering (tot woensdag 10 uur). Wij adviseren om deze gegevens altijd up-to-date te houden om verrassingen te vermijden. Onjuiste leveringen als gevolg van oude of niet-aangepaste gegevens worden door de klant conform deze voorwaarden betaald en kunnen niet op Canteen by Foodbag verhaald worden.

Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Canteen by Foodbag of haar onderaannemers. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Voedselagentschap

Canteen by Foodbag en zijn onderaannemers voldoen aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Betaling

De betaling gebeurt via kredietkaart, bankkaart (bancontact of Maestro), SEPA of uitzonderlijk via handmatige overschrijving.  Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de termijn van 30 dagen niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail en per gewone brief. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Canteen by Foodbag gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5,00 aanmaningskosten.

Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Canteen by Foodbag te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten. Wanneer Canteen by Foodbag ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij. Je hebt uiteraard recht op eenzelfde schadevergoeding indien Canteen by Foodbag nalaat de op haar rustende contractuele verplichtingen na te komen.

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantendienst: hello@canteen.be. Wij helpen je graag verder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Smartmat nv.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Canteen by Foodbag levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Canteen by Foodbag kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je onze klantendienst contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Canteen by Foodbag geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Canteen by Foodbag kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Canteen by Foodbag verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorzieningen

Canteen by Foodbag behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Canteen by Foodbag beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.

Index

Cookies

Het gebruik van cookies en andere technologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde schijf van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om je van andere gebruikers van de website te onderscheiden.

‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die je bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data die je de vorige keer hebt ingevuld.

‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is jouw toestemming niet vereist en bijgevolg verklaar je je door het loutere gebruik van de website akkoord met dit cookie statement. Voor niet-noodzakelijke cookies vraagt Canteen by Foodbag echter steeds je uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de website. De door jouw gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Volgende gegevens worden verzameld: IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

Welke cookies gebruikt Canteen by Foodbag?

First-party cookies

Cookie

Doel en eigenschappen

Verloopt na

AcceptedCookies

Dit cookie houdt bij welke cookies je hebt geaccepteerd.

één jaar

ASP.NET_SessionId

Een cookie van het .NET framework om je sessie in bij te houden.

je sessie

.ASPXAUTH

Een cookie van het .NET framework om jou als gebruiker te authenticeren.

je sessie of het uitloggen

CookiePolicy

Een cookie om je cookie voorkeuren bij te houden.

één jaar

access_token

Een cookie om je inloggegevens van je huidige sessie te bewaren, zodat we je later opnieuw kunnen aanmelden.

14 dagen

smartmat_unconfirmed_access_token

Een cookie om je eerste bestelling te kunnen voltooien tijdens je registratie en validatie.

1 dagThird-party cookies

Google cookies

Om te meten hoe onze gebruikers surfen op de website. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website www.canteen.be te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële privacy policy van Google.

Facebook cookies

Canteen by Foodbag gebruikt het e-mailadres van haar klanten onder meer voor custom audience targeting via Facebook. Dit is een advertising-tool waarbij een groep klanten gekoppeld wordt aan een specifieke Facebook-campagne: alleen deze klanten krijgen de campagne te zien. Indien je geen deel wilt uitmaken van een custom audience targeting tool, kan je dit op ieder moment aangeven via onze klantendienst: hello@canteen.be. Via de Facebook pixel meten we conversies, optimaliseren we onze advertenties en targetten we nieuwe klanten. Voor meer informatie omtrent deze cookies, kan je terecht op de officiële privacy policy van Facebook.

Adobe cookies

Canteen by Foodbag maakt gebruik van Adobe producten om de website er visueel leuk uit te laten zien. Voor meer informatie omtrent deze cookies, kan je terecht op de officiële privacy policy van Adobe Typekit.

Cookie

Derde partij

Verloopt na

_ga

Google Analytics

twee jaar

_gat

Google Analytics

je sessie

_gid

Google Analytics

je sessie

p.gif

Adobe Typekit

je sessie

ads/user-lists/#

Google

je sessie

fr

Facebook

3 maanden

IDE

Google DoubleClick

twee jaar

r/collect

Google DoubleClick

je sessie

test_cookie

Google DoubleClick

je sessie

tr

Facebook

je sessie

Beheer van jouw cookies

Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser. In dit geval dien je er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Jouw Canteen by Foodbag cookie instellingen

Functionele, first-party cookies

Third-party cookies

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Voor zover cookies, IP-adressen of soortgelijke aanduidingen worden beschouwd als persoonsgegevens, zullen we deze aanduidingen als persoonsgegevens behandelen met toepassing van ons privacy policy. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens eveneens behandelen als persoonsgegevens.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit cookie statement, kan je Canteen by Foodbag steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Regine Beerplein 1 bus 2017
2018 Antwerpen
09 396 42 77
hello@canteen.be
BTW BE 0841.142.626
RP Antwerpen, afdeling Antwerpen
KBO 0841.142.626

Bestelling

Krijg 15 euro korting op jouw eerste bestelling!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang € 15 korting op je eerste bestelling vanaf € 75. Je ontvangt wekelijks de beste acties en lunchinspiratie in je mailbox. Je kan je hiervoor altijd uitschrijven.
Ik ga akkoord dat Canteen mijn gegevens opslaat en gebruikt om mij voor deze doeleinden te contacteren in overeenstemming met het privacybeleid.

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Met de kortingscode CANTEEN15 krijg je € 15 korting op je eerste bestelling.